• العربية
 • English
 • فارسی

صنایع پلاستیک گلچین golchinplastic .co


پلاستیک گلچین ، با بیش از 35سال سابقه و تجربه در صنعت پلاستیک تولید کننده انواع کیسه های فریزر ، انواع کیسه های زباله رولی ، انواع کیسه های فانتزی چاپی

دفاتر و نمایندگی ها

صنایع پلاستیک گلچین

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه شماره یک (دفتر مرکزی)

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۴۶۸۸۳۸۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

شماره فکس ها

  • فکس:
  • ۴۶۸۸۲۴۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:

وب سایت ها

 • بابک گلچینمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۴۶۸۸۳۸۱۴فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۴۶۸۸۲۴۵۲
 • تلفن همراه: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۱۶۸۴۲۶info@golchinplastic.com
 • تلفن: فکس:
 • تلفن همراه:
 • بابک گلچینمدیریت
 • تلفن: فکس:
 • تلفن همراه: