اطلاعات تماس
تلفن
۴۶۸۸۳۸۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۴۶۸۸۲۴۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۱۶۸۴۲۶ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۲۷۴۱۴۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
کیلومتر20جاده قدیم کرج ، شهرقدس ، بعد از میدان قدس ،بلوار شهید کلهر ، جنب پمپ بنزین ثارا.. ، خیابان سیمرغ(کشتارگاه) ، پلاک 16

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه شماره یک (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • کارخانه شماره یک
  • آدرس:
  • کیلومتر20جاده قدیم کرج ، شهرقدس ، بعد از میدان قدس ،بلوار شهید کلهر ، جنب پمپ بنزین ثارا.. ، خیابان سیمرغ(کشتارگاه) ، پلاک 16

  • :
  • ۴۶۸۸۳۸۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۴۶۸۸۲۴۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 بابک گلچین
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۴۶۸۸۳۸۱۴
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۴۶۸۸۲۴۵۲
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۱۶۸۴۲۶
 
 
 
 
 
 بابک گلچین
 مدیریت
 
 
 

آدرس