اطلاعات تماس
تلفن
۴۶۸۸۳۸۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۴۶۸۸۲۴۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۱۶۸۴۲۶ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۲۷۴۱۴۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
کیلومتر20جاده قدیم کرج ، شهرقدس ، بعد از میدان قدس ،بلوار شهید کلهر ، جنب پمپ بنزین ثارا.. ، خیابان سیمرغ(کشتارگاه) ، پلاک 16

صنایع پلاستیک گلچین golchinplastic .co

تلفن

  • ۴۶۸۸۳۸۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۴۶۸۸۲۴۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۱۶۸۴۲۶ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۱۲۷۴۱۴۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  کیلومتر20جاده قدیم کرج ، شهرقدس ، بعد از میدان قدس ،بلوار شهید کلهر ، جنب پمپ بنزین ثارا.. ، خیابان سیمرغ(کشتارگاه) ، پلاک 16